Firma eko-grunt Wojciech Wieczorek to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo oferujące Państwu kompleksową usługę, związaną z usuwaniem materiałów zawierających azbest. Usługa ta obejmuje:

  • przygotowanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  • zgłoszenie prac w kontakcie z azbestem do Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w danym rejonie,
  • demontaż, transport oraz unieszkodliwianie materiałów azbestowych,
  • wykonanie badań środowiskowych,
  • przygotowanie oświadczenia o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do refundacji kosztów związanych z usuwaniem azbestu.

Zatrudniamy najlepszych fachowców w swojej branży. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych usług, szybki czas realizacji oraz miłą i fachową obsługę na każdym etapie współpracy.