Firma Eko-grunt to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, oferujące Państwu zgodną z prawem i bezpieczeństwem kompleksową usługę, polegającą na usuwaniu materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest. Kompleksowa usługa obejmuje:

  • przygotowanie oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest;
  • zgłoszenie prac w kontakcie z azbestem do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w danym rejonie;
  • demontaż, transport oraz unieszkodliwienie azbestu;
  • wykonywanie badań przed rozbiórką, w trakcie i po wykonaniu prac;
  • wystawienie oświadczeń po wykonanych pracach;
  • przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do refundacji kosztów związanych z usuwaniem azbestu.

Zatrudniamy najlepszych fachowców w swojej branży.

Możemy zagwarantować wysoką jakość wykonywanych usług, odpowiedzialność, szybki czas realizacji zleceń, miłą i fachową obsługę na każdym etapie współpracy.