Na specjalne życzenie klienta wykonujemy prace dekontaminacyjne. Co to jest dekontaminacja? Proces dekontaminacji polega na niszczeniu czynników chorobotwórczych, które poprzez swój bezpośredni kontakt mogą zagrażać zdrowiu lub życiu. Dekontaminacja podczas usuwania materiałów azbestowych jest wymagana podczas prac:

  • z wyrobami azbestowo-cementowymi należącymi do klasy I (wyroby „miękkie”),
  • na obiektach zawierających azbest krokidolitowy,
  • w pomieszczeniach zamkniętych.

W trakcie prac z w/w materiałami zwracamy szczególną uwagę na zabezpieczenie strefy pracy oraz ochronę pracowników i środowiska. Wykorzystujemy m.in. komory dekontaminacyjne dla całych pomieszczeń, dla pomieszczeń stanowiących łącznik izolacyjny między pomieszczeniem stanowiącym strefę prac a innymi pomieszczeniami oraz na zewnątrz obiektu.