Nasza firma współpracuje z akredytowanym laboratorium, któremu zlecamy wykonanie pomiarów na zawartość respirabilnych włókien azbestu w powietrzu. Badania przeprowadzane są przed, w trakcie i po zakończeniu demontażu. Potwierdzeniem poprawności wykonanych prac jest sprawozdanie, sporządzane przez specjalistów ze współpracującego z nami akredytowanego laboratorium.