Wykonujemy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie miast lub gmin. Na życzenie klienta przeprowadzamy również ewidencję w obrębie kilku budynków (np. na terenie danego zakładu). Podczas inwentaryzacji przeprowadza się:

  • szacunkowe określenie powierzchni pokryć dachowych lub/i elewacyjnych,
  • ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Najczęściej inwentaryzacji dokonuje się w celu złożenia wniosku do WFOŚiGW lub NFOŚiGW i otrzymania dofinansowania na usuwanie materiałów azbestowych.