Firma eko-grunt Wojciech Wieczorek posiada wiedzę i doświadczenie przy pracach demontażowych otulin azbestowo-cementowych. Materiały te wykorzystywano dawniej do izolacji urządzeń ciepłowniczych. Obecnie jednak nie spełniają swojej roli i często wymagają usunięcia i unieszkodliwienia. Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Nasi wyszkoleni pracownicy posiadają doświadczenie w pracach z materiałami niebezpiecznymi. Wszyscy posiadają także środki ochrony osobistej –  niezbędne do wykonywania prac w kontakcie z azbestem.