Większość gmin w Polsce prowadzi programy usuwania azbestu. Na utylizację tych materiałów można uzyskać dotację. Pomagamy w otrzymaniu dofinansowania, poprzez sporządzenie odpowiednich wniosków. Kontaktujemy się w Państwa imieniu z władzami samorządowymi w celu uzyskania szczegółowych informacji. Zachęcamy również władze samorządowe do współpracy z naszą firmą.