Nasza firma posiada doświadczenie w rozbiórkach budynków typu LIPSK. W przypadku rozbiórki tych obiektów, usunięcie azbestu jest obowiązkowe i winno poprzedzać wszelkie inne działania remontowo-budowlane. Emisja włókien azbestu stwarza zagrożenie dla otoczenia, w którym znajdują się inne obiekty i ich użytkownicy.

Poza usunięciem materiałów azbestowych, wykonujemy również takie usługi jak kompleksowe rozbiórki budynku typu Lipsk do szkieletu