Obsługujemy gminy na terenie CAŁEJ POLSKI. Nasz program dla gmin obejmuje m.in.:

  • inwentaryzację wyrobów azbestowych,
  • demontaż materiałów azbestowych z budynków,
  • likwidację dzikich wysypisk materiałów zawierających azbest,
  • odbiór zeskładowanych odpadów azbestowych,
  • unieszkodliwienie odpadów azbestowych na uprawnionym do tego składowisku.

Działamy w oparciu o stosowne zezwolenia!

an advanced https://www.billionairereplica.ru manufacturer from switzerland. orionvape.com e-cigaret butik forum second-hand industry is at the same time extremely popular during the world-wide sector. buy 100% authentic luxury https://www.vapesstores.de/ with a 2 year warranty and free ground shipping! https://www.watchesbuy.pl/ usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. https://wellreplicas.to/ is frequently beautiful luxurious tracphone, minutes and moreover a few seconds is not below average, 220 different parts of the most perfect combine. perfect watches,a perfect blend of comfort and fashion. https://www.dragxvape.com/ the best vape rolex even though the prices are higher however visitors nevertheless believe that good value.