Obsługujemy gminy na terenie CAŁEJ POLSKI. Nasz program dla gmin obejmuje m.in.:

  • inwentaryzację wyrobów azbestowych,
  • demontaż materiałów azbestowych z budynków,
  • likwidację dzikich wysypisk materiałów zawierających azbest,
  • odbiór zeskładowanych odpadów azbestowych,
  • unieszkodliwienie odpadów azbestowych na uprawnionym do tego składowisku.

Działamy w oparciu o stosowne zezwolenia!