Klasa I – wyroby „miękkie” o gęstości objętościowej poniżej 1000 kg/m3. Zawierają w swoim składzie co najmniej 20% azbestu. Łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy emisja włókien azbestu – niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. Do wyrobów miękkich zalicza się głównie tekstylia ochronne takie jak koce gaśnicze, szczeliwa plecione oraz tektury uszczelkowe w sprzęcie AGD i wykładziny cierne.

Klasa II – wyroby „twarde” o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3. Zawierają w swoim składzie mniej niż 20% azbestu. Tworzywa te są znacznie bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Emitują mniej włókien azbestowych, stanowią zatem mniejsze zagrożenie – głównie podczas ich obróbki (np. cięcie, szlifowanie, pękanie pod wpływem uderzenia podczas prac demontażowych). Z materiałów tych utworzone są płyty: azbestowo-cementowe faliste, „karo”, płaskie, wykorzystywane w budownictwie jako elewacje oraz rury w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych.