Na terenie miasta Katowice czteroosobowa ekipa pracowników firmy Eko-Grunt usunęła rury azbestowe znajdujące się w budynku mieszkalnym. Ich zły stan techniczny potencjalnie może być przyczyną wielu negatywnych dolegliwości zdrowotnych. Aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, konieczna jest wymiana rur na nowe, nieposiadające w swoim składzie szkodliwego materiału jakim jest azbest.

Demontaż rur azbestowych w Katowicach zajął naszym wykwalifikowanym pracownikom trzy dni robocze. Po odpowiednim zabezpieczeniu, materiał przetransportowano na składowisko odpadów, posiadające uprawnienia do przyjmowania odpadów zawierających azbest. Budynek mieszkalny oczyszczono z wszelkich szkodliwych materiałów.