W Opolu pracownicy firmy Eko-Grunt usunęli płyty eternitowe z budynku usługowego w ilości 5 ton. Z uwagi na szkodliwość włókien azbestowych, które są uwalniane do powietrza w wyniku mechanicznego usuwania eternitu, wykonaliśmy pomiary na zawartość włókien respirabilnych w powietrzu. Prace demontażowe w Opolu trwały cztery dni robocze i wykonywane były przez grupę naszych doświadczonych pracowników. Po usunięciu płyt z obiektu, materiał został zabezpieczony i przekazany do unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku odpadów.  Bezpośredni kontakt z azbestem może przyczynić się do spowodowania wielu chorób układu oddechowego, dlatego też nie należy przeprowadzać prac związanych z usuwaniem eternitu na własną rękę i bez odpowiednich środków bezpieczeństwa.