Podczas wizyty w Katowicach nasi pracownicy zajmowali się usuwaniem płyt eternitowych z budynku usługowego. Wykonaliśmy prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, jego zabezpieczeniem - zgodnie z obowiązującymi normami - i przekazaniem do unieszkodliwiania na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych. Usuwanie płyt eternitowych w Katowicach trwało trzy dni robocze. Wygenerowanych zostało łącznie 6 ton materiałów azbestowych.