Firma Eko-Grunt zajmuje się usuwaniem płyt azbestowych na terenie całej Polski. Nasi wyszkoleni i doświadczeni pracownicy wykonują prace demontażowe z poszanowaniem zasad BHP i zgodnie z obowiązującymi normami. Usuwaniu płyt azbestowych w budynkach towarzyszy inwentaryzacja wyrobów. Pomiary włókien respirabilnych wykonuje dla nas akredytowane laboratorium, dlatego też mamy pewność, że po wykonanych pracach zostawiamy otoczenie wolne od szkodliwych materiałów. Po usunięciu płyt zawierających azbest, zabezpieczony materiał trafia na składowisko odpadów niebezpiecznych.