Posiadane przez firmę Eko-Grunt zezwolenia i certyfikaty pozwalają naszym pracownikom na realizację zadań na terenie całego kraju. We Wrocławiu usunęliśmy eternit z dachu nieużytkowanego budynku gospodarczego. Po ocenie stanu technicznego wyrobów, nasi pracownicy zdemontowali materiał w ilości 420 m2. Zabezpieczony eternit został unieszkodliwiony na przystosowanym do tego składowisku odpadów. niebezpiecznych. Przygotowaliśmy również dokumentację, umożliwiającą właścicielowi obiektu uzyskanie refundacji kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.