Podczas prac demontażowych na terenie miasta stołecznego Warszawa, pracownicy firmy Eko-Grunt usuwali eternit znajdujący się na obiekcie jednej z nieużytkowanych tymczasowo fabryk. Demontaż wykonano po zgłoszeniu prac z materiałem szkodliwym w odpowiedniej jednostce administracyjnej. Ekipa dziesięciu pracowników podczas dwutygodniowej pracy usunęła z budynku łącznie 60 ton eternitu. W Warszawie akredytowane laboratorium wykonało dla nas pomiary na zawartość włókien respirabilnych w powietrzu. Odpady wygenerowane w trakcie usuwania eternitu zutylizowano na składowisku odpadów niebezpiecznych.