Włókna azbestu przedostają się do powietrza podczas mechaniczynych uszkodzeń eternitu oraz naturalnych procesów wietrzenia. Łamanie i rozbijanie płyt eternitowych sprawia, że szkodliwe włókna mogą przedostać się do płuc, gdzie są kumulowane i niemożliwe do usunięcia. Powodują szereg chorób układu oddechowego, w tym raka płuc, dlatego tak ważne jest zlecanie prac w kontakcie z azbestem odpowiedniej firmie, posiadającej doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Demontaż eternitu w Katowicach spowodował wygenerowanie aż 30 ton odpadów zawierających azbest. Nasi pracownicy wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, zabezpieczyli materiał i przetranspotrowali na uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych.