Podczas wizyty we Wrocławiu sześcioosobowa ekipa pracowników firmy Eko-Grunt zajmowała się usuwaniem azbestu w hali produkcyjnej. Zebraliśmy materiał w ilości 15 ton.

Azbest jest materiałem niebezpiecznym, mogącym wywołać wiele chorób, a proces usuwania azbestu jest czynnością skomplikowaną, wymagającą odpowiedniego przygotowania logistycznego i technologicznego. Procedury, dotyczące usuwania, zabezpieczenia, transportu oraz składowania azbestu, zapisane są w ustawie o odpadach oraz w rozporządzeniach. Nasza firma posiada niezbędne doświadczenie, kwalifikacje i wyposażenie techniczne do wykonywania prac w kontakcie z azbestem.

Podczas usuwania azbestu we Wrocławiu nasi pracownicy odpowiednio oznakowali i zabezpieczyli teren. Materiał odpadowy przetransportowano na uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych.