Bezpośredni kontakt z azbestem może doprowadzić do szeregu negatywnych dla zdrowia objawów. Bardzo ważne jest zachowanie wszelkich środków ostrożności podczas prac w kontakcie z materiałami zawierającymi azbest. Podczas usuwania azbestu w hali w Warszawie nasi pracownicy wyposażeni byli w specjalistyczne środki ochrony osobistej. Usunęliśmy około 700 m2 azbestu i po zabezpieczeniu przetransportowaliśmy na uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych w okolicy Warszawy. Pięcioosobowa grupa pracowników usunęła materiał zawierający azbest w przeciągu czterech dni roboczych.