Oferujemy kompleksową usługę związaną z usuwaniem materiałów azbestowych. W zeszłym roku udało się nam wykonać szereg zadań związanych z naszą działalnością. Czterech naszych pracowników podczas wizyty w Opolu podjęło się demontażu płyt azbestowo-cementowch z dachu budynku gospodarczego. Zebraliśmy 140 m2 materiału, który po zabezpieczeniu przetransportowaliśmy na uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych. Pomogliśmy również w uzyskaniu dofinansowania na wykonywane prace demontażowe wyrobów zawierajacych azbest.