Firma Eko-Grunt stawia na sprawdzone rozwiązania w dziedzinie usuwania azbestu. Na terenie miasta Katowice, trzech naszych wykwalifikowanych pracowników wykonało prace związane z usunięciem płyt azbestowo-cementowych falistych z dachu budynku gospodarczego o powierzchni 150 m2. Zdemontowane wyroby azbestowe zostały unieszkodliwione na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych. Nasi pracownicy posiadają środki ochrony osobistej, które chronią przed wdychaniem respirabilnych włókien azbestu. Podczas prac działamy zgodnie z zasadami BHP, w oparciu o stosowne normy oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.