Podczas ostatniej wizyty we Wrocławiu, dziesięciu naszych pracowników przeprowadzało prace związane z rozbiórką budynku typu LIPSK, która przebiegała etapowo. W pierwszym etapie przeprowadziliśmy inwentaryzację, a następnie, po zgłoszeniu prac w odpowiedniej jednostce organizacyjnej, przystąpiliśmy do demontażu materiałów azbestowych. W czasie wykonywania zadania zebrane szkodliwe materiały zabezpieczono przed niekontrolowaną emisją respirabilnych włókien azbestu. Po utylizacji odpadów zawierających azbest na uprawnionym składowisku, nasi pracownicy kontynuowali działanie związane z rozbiórką obiektu.