Na terenie Warszawy nasi pracownicy dokonali rozbiórki budynku typu LIPSK. Podczas likwidacji tego rodzaju obiektów niezbędna jest dbałość o przygotowanie techniczne i logistyczne. W Warszawie, jak i w innych miejscowościach, usunięcie wyrobów zawierających azbest poprzedzało pozostałe działania związane z rozbiórką obiektu. Ekipa naszych 10 pracowników wykonała zadanie w przeciągu dwóch tygodni. Emisja włókien azbestu stwarza zagrożenia dla otoczenia, w którym znajdują się inne obiekty i ich użytkownicy, tak więc po zakończeniu prac przeprowadzono badania środowiskowe, które wykazały poprawność wykonywanych prac.