Jesienią zeszłego roku ekipa naszych wyszkolonych pracowników udała się do Warszawy w celu odebrania materiałów zawierających azbest. Przy terenie zakładu zebrano łącznie 10 ton odpadów azbestowych. Pięciu pracowników firmy Eko-Grunt, po dokładnej inwentaryzacji, przetransportowało zabezpieczony materiał na składowisko odpadów niebezpiecznych, znajdujące się w okolicy Warszawy. Podczas każdego kontaku z azbestem, również w czasie odbioru, pracownicy posiadają środki ochrony osobistej.