Nasza oferta obejmuje odbiór eternitu zdemontowanego również przez inne podmioty. W marcu ubiegłego roku na terenie 1. z gospodarstw w Warszawie odebraliśmy materiały zawierające azbest w ilości 6 ton. Odpady azbestowe zostały odpowiednio zapakowane i oznakowane etykietami "Uwaga, zawiera azbest", a następnie przetransportowane na składowisko odpadów niebezpiecznych.