Dzikie wysypiska płyt eternitowych stanowią poważne zagrożenie środowiskowe. Bezpośredni kontakt z nieodpowiednio składowanymi i niezabezpieczonymi materiałami zawierającymi azbest może przyczynić się do wielu chorób układu oddechowego. Firma Eko-Grunt w trosce o środowisko i zdrowie ludzi zajmuje się likwidacją dzikich wysypisk, na których składowane są płyty eternitowe. Ostatnie prace pozwoliły nam na zlikwidowanie wysypiska na terenie województwa śląskiego. Materiał zawierający azbest - w ilości 7 ton - zabezpieczono zgodnie z obowiązującymi normami i przetransportowano na składowisko odpadów niebezpiecznych. Po dokładnym oczyszczeniu terenu przeprowadziliśmy badania środowiskowe.