Na terenie Warszawy znajduje się sieć rur wodociągowych zawierających azbest. Nasi pracownicy podczas wizyt w stolicy zajmują się ich demontażem. Ostatnie prace przeprowadzaliśmy w budynku wielorodzinnym, w którym zdemontowaliśmy łącznie 4 tony wyrobów azbestowych, pokrywających rury. Czteroosobowa grupa naszych wyspecjalizowanych pracowników wykonała prace demontażowe w ciągu trzech dni roboczych. Wykonano badania środowiskowe, potwierdzające prawidłowy przebieg  prac. Pracownicy, podczas każdego kontaktu z azbestem, posiadają środki ochrony osobistej.