Nasi pracownicy podczas wizyty we Wrocławiu zajmowali się demontażem rur azbestowo-cementowych w budynku użyteczności publicznej. Nasz wyszkolony zespół wykonał zadanie w przeciągu trzech dni roboczych. Wytworzone, podczas prac we Wrocławiu, materiały niebezpieczne w ilości 3 ton, zabezpieczono i przekazano do unieszkodliwiania na uprawinionym składowisku odpadów. Wszystkie etapy prac wykonywane były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu demontażu rur zawierających azbest przeprowadzono specjalistyczne badania środowiskowe.