Podczas ostatniej wizyty naszych pracowników w Warszawie wykonywaliśmy prace, obejmujące demontaż materiałów zawierających azbest oraz ich odbiór wraz z transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych. W/w zadanie wykonywała sześcioosobowa brygada, która usuwała wyroby azbestwowe z elewacji w przeciągu czterech dni roboczych. Zebraliśmy odpady niebezpieczne o masie 20 ton azbestu. Płyty ACEKOL - zawierające azbest - w trakcie prac zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazane do unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku.