W ubiegłym roku pracownicy firmy Eko-Grunt przeprowadzili w Katowicach demontaż otulin azbestowo-cementowych z rur ciepłowniczych na terenie kilku działek po uprzednim usunięciu wierzchniej warstwy gruntu. Prace podzielono na etapy, zwracając szczególną uwagę na niezanieczyszczenie warstw gleby włóknami azbestu. Przed, w trakcie oraz po zakończeniu demontażu wykonano specjalistyczne badania środowiskowe.