Na początku tego roku wykwalifikowana kadra firmy Eko-Grunt podjęła się demontażu otuliny azbestowo-cementowej z rur hali produkcyjnej we Wrocławiu. Otulina stanowiła izolację urządzeń ciepłowniczych, jednakże przestała spełniać swoją funkcję. Materiał otuliny azbestowo-cementowej usunięto, zabezpieczono i przetransportowano do unieszkodliwienia. Nasi pracownicy posiadają środki ochrony osobistej niezbędne do wykonywania prac w kontakcie z azbestem.