W ubiegłym roku nasza ekipa zdemontowała materiał zawierający azbest we Wrocławiu. Na dachu budynku gospodarczego znajdowało się 180 m2 płyt azbestowo-cementowych falistych. Firma Eko-Grunt pomogła w uzyskaniu dofinansowania na unieszkodliwienie materiału zawierającego azbest. Po zakończeniu demontażu zostały przeprowadzone badania środowiskowe.