W zeszłym roku firma Eko-Grunt oddelegowała swoich pracowników do Warszawy. Przedmiotem prac był dwupiętrowy budynek jednorodzinny pokryty płytami z eternitu. Pracownicy zdemontowali łącznie 350m2 wyrobów azbestowych. Działano zgodnie z wymaganymi normami oraz w poszanowaniu zasad BHP. Pracownicy każdorazowo zabezpieczeni są przed szkodliwym działaniem mikrowłókien azbestu poprzez specjalny, ochronny kombinezon i maskę. Zabezpieczony materiał przetransportowano na uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych.