Wyszkolona kadra firmy Eko-Grunt w ubiegłym roku dokonała demontażu płyt eternitowych z dachu budynku jednorodzinnego w Opolu. Zebrano łącznie 120 m2 wyrobów azbestowych. Podczas wykonywania zadania oraz po jego zakończeniu wykonano szereg badań środowiskowych. Cały zebrany materiał zabezpieczono i unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych.