W ubiegłym roku na terenie Opola pracownicy firmy Eko-Grunt przeprowadzili prace, polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest. Zebrano łącznie 5 Mg szkodliwego materiału, który następnie zabezpieczono i przetransportowano na uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych. Przed rozpoczęciem prac dokonano oceny technicznej wyrobów azbestowych.