Pracownicy firmy Eko-Grunt wyspecjalizowani są wykonywaniu prac, polegających na demontażu azbestu z wykorzystaniem techniki dekontaminacyjnej, która pozwala na prawidłowe zabezpieczenie strefy. Poprzez zastosowanie tej metody dekontaminacji niszczone są czynniki chorobotwórcze, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu.