Nasza oferta obejmuje odbiór eternitu zdemontowanego również przez inne podmioty. W marcu ubiegłego roku na terenie 1. z gospodarstw w Warszawie odebraliśmy materiały zawierające azbest w ilości 6 ton. Po zgłoszeniu prac w kontakcie z azbestem do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, płyty eternitowe zostały przez nas odpowiednio zabezpieczone. Trzech naszych pracowników, po wypełnieniu odpowiednich procedur i dokumentacji, przetransportowało odpady na uprawnione składowisko.